Troll8an


Gå till innehållet

Huvudmeny:


SAASDC

SAASDC - Swedish Association of American Square Dance Clubs
(Svenska Squaredansförbundet) organiserar Sveriges olika squaredansklubbar.

I slutet av 2016 fanns totalt 119 medlemsklubbar med 4069 medlemmar, varav 3983 vuxna och 86 ungdomar.

Länk till SAASDC

10 Komihåg
SAASDC har givit ut detta dokument som handlar om vett och etikett. Klicka här för mera information.

Visst finns det änglar
Om du inte vet vad de gör, så läs vidare här...

Square-Info finns på Squaredansförbundets hemsida
Följ instruktionen nedan för att hämta hem önskat nummer av Square-Info i pdf-format. Du kan även se gamla nummer.

Klicka på
länken till SAASDCs hemsida.
1) Välj 'REDAN SQUAREDANSARE' i menyn
2) Välj SQUARE-INFO' i undermenyn

Broschyr om squaredans
SAASDC har givit ut ett informationsblad om squaredans. Du kan hämta hem det i pdf-format här.

Vik broschyren två gånger med en spalt per sida.

Kunskapslistan (Basic, Mainstream, Plus)
Kunskapslistan är ett dokument tänkt att användas inte bara av callers men även av dansare som vill fördjupa sina kunskaper om vad en dansare bör känna till om praktik och teori. Den behandlar terminologi, praxis, koreografi och många andra saker som ligger nära utövandet av dansen.

Kunskapslistan kommer från Svenska Squaredansförbundet. Du kan hämta hem den från SAASDCs hemsida på följande sätt:
Klicka på
länken till SAASDCs hemsida.
1) Välj 'REDAN SUQAREDANSARE' i menyn
2. Välj 'ÖVRIGT' i undermenyn


Senast uppdaterad 2018-05-14

Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn